Forhold ndla

i forhold til på en plattform. En gassturbin plassert på en plattform har normalt ikke varmegjenvinning og går ikke konstant på optimalt turtall, fordi forbruket variere. En annen viktigfaktor er opphavet til elek- trisiteten plattformen får levert. Er dette kullkraftverk, blir klimaeffekten redusert, men brukes nordisk elektrisitetsmiks  27. mai 2017 Dette skjedde etter at vedkommande melde om kritikkverdige forhold knytta til habilitet og innkjøp, ifølgje rapporten. Men det har vore fem andre varslarar også som har vore utsette for gjengjelding, melder NRK. Varslaren Rune Mathisen seier til NRK dette om den daglige leiaren for NDLA, Øivind Haanes:. Forhold ndla Patos er hvordan avsenderen av teksten/reklamen appellerer til følelsene til mottakerne. Hvilke hjelpemidler bruker avsenderen for å få deg til å lese teksten/se på reklamen og hvordan forsøker avsenderen å få deg til å høre på ham/henne? I forhold til reklamen hos NDLA kan patos være de grønne  3) Hvordan står tittelen i forhold til diktets innhold? 4) Er diktet episk/fortellende eller er det konsentrert om øyeblikket? 5) Hvem er «stemmen» i diktet? Er det et «jeg» som formidler en stemning eller et budskap? Er det et rolledikt med scener? 6) Er det er strofisk dikt med enderim og fast rytme eller er det er avsnittsdikt med 

Men jeg er littegrann forvirret i forhold til membranpotensialet. I boken min er det tegnet to pumper med hver sitt K+ og Na+ på, mens det ser ut som de sender motsatt ion ut/inn..(??)mulig det er tegningen som er dårlig, men det gjør mg litt forvirra det her.. Betyr det at det ved hvilepot. er like mange Na+ på  14. apr 2016 Fordi den første rapporten påpeker en rekke feil og mangler som er gjort i forhold til lov om offentlige anskaffelser. Brudd på anbudsreglene knyttes i hovedsak til et lite IT-selskap som vokste seg stort som leverandør for NDLA. NDLA er et interkommunalt samarbeid som utvikler og kjøper digitale  singel meny umeå Forhold ndla Hvilke elementer syns lærere er viktige i forhold til designet av læringsressurser? 3. På hvilken måte brukere lærere NDLA i forhold til papirbaserte lærebøker? Det første forskningsspørsmålet er relatert til de empiriske funn som er gjort gjennom å være en del av forlaget som arbeidsplass gjennom praksisperioden. Den har 

Situasjonsanalysen NDLA - SlideShare

9. okt 2015 den risikoen dette kan utgjere i forhold til verksemda. Forvaltningsrevisjonen viser at rapportering og oppfølging i relasjonen mellom dagleg leiing og styret når det gjeld vesentlege forhold knytt til innkjøp i NDLA er mangelfull og usystematisk. Tema som avvik frå vedteke budsjett, einsidig leverandørforhold  6. mar 2014 Tenk så heldige blomsterdekoratører er som får jobbe med friske blomster, naturmaterialer og gode dufter. Med friske materialer som hovedmateriale gjør det yrket til et svært variert yrke, materialene er forskjellige gjennom årstidene og sesongen. Blomsterdekoratøren bruker sin faglige kunnskap om form  Forhold ndla 20. feb 2017 Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er tildelt Open Education Awards for Excellence 2017.

I en revisjonsrapport fra Deloitte ble det i 2015 avslørt mange kritikkverdige forhold. Det pekes blant annet på at «NDLA ikkje etterlev sentrale rettsreglar knytt til regelverk for offentlege anskaffingar [] Forvaltningsrevisjonen avdekker mangelfull og ufullstendig handtering av habilitet [] og mangelfull skjerming av potensielt  12. mai 2016 Der ligger alt fagstoffet fra sida om samfunnsfaglig engelsk på NDLA, og det skal, etter sigende og siden det er en pdf-fil, være mulig å laste ned og bruke Det er vanskeligere å forutse denne oppgaven, tydeligvis, siden den vakler mellom dagsaktuelle tema (Skottlands folkeavstemning, sosiale forhold i  h forslag til dateur Forhold ndla

Forhold og prosentregning - Matematikk Vg1P - NDLA

9. okt 2014 Jeg har valgt følgende oppdrag / situasjon / case; (beskriv gjerne som melding fra AMK) Stell uten veileder. Beskrivelse av hvordan jeg utførte oppdraget / situasjonen / casen Hva gjorde jeg?, Hvorfor gjorde jeg det jeg gjorde – og hva sier teorien? Brukeren hadde allerede våknet da jeg kom inn på rommet  4. des 2015 Norges forhold til EU Hvordan er Norge tilknyttet EU? Norge er ikke del av EU, men de er tilknyttet EU gjennom EØS-avtalen. EØS-avtalen er en avtale som har som hovedmål å utvide EUs indre market til å omfatte EFTA-landene utenom Sveits. (Liechtenstein, Island og Norge). Norge og EØS Norge har  Forhold ndla

kontakt yr.no Forhold ndla 30. jan 2017 Med «forhold» menes tiltak, rutiner, teknisk utstyr, svikt og mangler i organiseringen av tjenesten, herunder manglende helsepersonell. Det kan også være enkeltpersoner som på bakgrunn av manglende personlige eller faglige kvalifikasjoner er til alvorlig fare for pasienters sikkerhet, for eksempel på 

I forhold til andre sammenlignbare breer er tilbaketrekningen av Steindalsbreen inne i en normal fase. Oppgaven viser videre at Steindalsbreen med stor sannsynlighet er borte innen utgangen av dette århundret. Det er videre to mulige alternativer for området. Området vil enten fylles med sedimenter avsatt av breen, eller  grunnet at bor har et elektron mindre enn silisium, mens platene som inneholder fosfor blir negativt ladet grunnet at fosforet har et mindre elektron enn det silisium har. Platen som er tilsatt bor får derfor et underskudd av elektroner, mens platen som er tilsatt fosfor har overskudd av elektroner. Grunnet atomenes vilje til å  hey u dating Forhold ndla

knasende følelse i leddene; Muskelsvakhet omkring leddet som er angrepet. For at legen skal kunne stille diagnosen, er det viktig at du beskriver smerten, hvor den er lokalisert, om det er bevegelser eller andre forhold som lindrer eller forsterker smerten. Legen vil også bestille undersøkelser, som røntgen og blodprøver,  Forhold ndla Film: Intervju med Beate Claussen, førskolelærer. Beate har jobbet mange år som førskolelærer i flere barnehager. Barns forhold til seksualitet, identitet og selvfølelse er noe hun og alle hennes kolleger må forholde seg til hver eneste dag. Her er Beates tanker rundt temaet. Nyrealismen Nyrealisme, også kalt etisk realisme, er en betegnelse på hovedstrømmen av prosadiktning, eller episk (fortellende) diktning, i norsk litteratur fram mot slutten av 1920-årene. Litteraturen var realistisk fordi den søkte å framstille den ytre virkeligheten, det vil si menneskene, samfunnet, ulike miljøer og aktuelle 

call and put option values

14. nov 2014 Hovedområdet handler om å forstå hvordan biologiske forhold påvirker menneskets opplevelser av seg selv og omgivelsene. Hvordan er nervesystemet og sansene bygget opp? Hvordan påvirker hormoner tanker, følelser og atferd? Hvilke biologiske behov har mennesket? Hva fører disse behovene til?